0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۵,۲۹۶ ذخیره

کتاب معاد

کتاب معاد

در زمینه معاد، یکی از بهترین آثار برای عامه مخاطبین رو به پیشرفت کتاب معاد مرحوم شهید مطهریست . می توان گفت که این اثر از آثار ویژه و دقیق استاد شهید در باب اصول و اعتقادات و در حوزه بحث معاد است . ایشان ابتدا حقیقت و معنای روح را در نظر مسالک مختلف بیان کرده و سپس به تحلیل آن می پردازند .

مولف این اثر ابتدا این بحث را مطرح می کند که معاد، مستقلا موضوع ایمان است و باید به شکل ویژه ای بررسی شود. سپس به بیان کیفیت معاد پرداخته و به مساله عود ارواح به اجساد اشاره می نماید . بررسی پیوستگی دنیا و آخرت در قرآن کریم در کنار دیگر آیات مربوط به جریان مرگ و پس از آن را در بحث قرآنی ایشان می خوانیم . معنای روح و مقود از آن را در عقیده حکما و قران کریم می توان در این کتاب دید . یکی از بارزترین نقاط این کتاب ، جاییست که سخن از عنصر سوم درکتاب ذره بی انتها به میان می آید . اشاره به مفهوم عنصر سوم و بررسی حرکت رو به رشد موجودات زنده و سیر تکاملی ایشان را می توان در این کتاب پیگیری کرد . در بین مولف ، دنیا دار تکلیف است و آخرت دار جزاء و همچنین در عین اینکه معاد انسان جسمانی و روحانیست تشخیص او به روح اوست .

رویکرد فلسفی و رد یا اثبات دیگر رویکرد ها به مساله روح و معاد ، از نقاط قوت این کتاب است . بدیهی است مطالعه این کتاب برای مشتاقان از اهل مطالعه بسیار مناسب خواهد بود .


مشخصات فایل
نویسنده استاد شهید مرتضی مطهری
صفحات ۲۳۲
حجم (MB) ۲.۷۹
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط