0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۷۶۳ ذخیره

کتاب نبرد حق و باطل (به ضمیمه تکامل اجتماعی انسان در تاریخ)

کتاب نبرد حق و باطل (به ضمیمه تکامل اجتماعی انسان در تاریخ)

ین کتاب مشتمل بر دو بخش مجزا ولی مرتبط با یکدیگر است. بخش اول با عنوان «نبرد حق و باطل» تلفیق شده پنج گفتار و بخش دوم با عنوان «تکامل اجتماعی انسان در تاریخ» تنظیم شده دو سخنرانی از استاد شهید مطهری است.

در بخش اول ضمن طرح موضوع حق و باطل در دو قلمرو جهان هستی و جامعه و تاریخ، اصول ماتریالیسم تاریخی به نقد کشیده شده و نظریه اسلام در این باره ارائه گردیده است.

در بخش دوم ابتدا مفهوم تکامل و تفاوت آن با پیشرفت بیان شده، سپس آینده بشر از دیدگاه مکاتب مادی از جمله مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نظریه اسلام در این خصوص شرح داده شده است.

پاسخ های مستدل و روشنگر استاد مطهری به پرسش های حضار در پایان مباحث بخش دوم، به جذابیت و وضوح این مباحث افزوده است.


مشخصات فایل
نویسنده استاد شهید مرتضی مطهری
صفحات ۱۱۰
حجم (MB) ۱.۸۱
نوع فایل PDF
قیمت ۳,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط