0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۹۲۶ ذخیره

کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی

کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی

این کتاب تنظیم شده پنج جلسه سخنرانی استاد شهید مطهری است. در این کتاب درباره زن و چهار مسئله شهادت، قضاوت، افتاء و سیاست بحث شده و به سؤالاتی که معمولا در این موضوعات مطرح است پاسخ داده شده است.
مباحث این کتاب همچون سایر آثار آن اسلام شناس شهید از بیانی روشن و روان و محتوایی متقن و غنی برخوردار است و تا حدی بُعد فقهی شخصیت علمی آن فقیه عالی مقام را نشان می دهد.
قهراً این کتاب در ادامه مباحث آن استاد شهید درباره حقوق زن است و با کتابهای نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب و اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب در یک خانواده از کتب استاد قرار می گیرد.


مشخصات فایل
نویسنده استاد شهید مرتضی مطهری
صفحات ۱۲۵
حجم (MB) ۱۳.۳۹
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط