✅دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی جامعه شناسی | رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۴,۳۵۹ ذخیره

دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری

جزوه مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری

فایل موجود شامل جزوه درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری به همراه سه نمونه سوال + پاسخنامه است.

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ , ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ, ﺗﺎﺭﻳﺦ , ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ , ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ .... ﻭ ﺣﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﭘﺰﺷﮑی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻬم ﻋﻤﻴﻖ ﻭ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ , ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺫﻫﻦ ﻧﻘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

چزوه مزبور به صورت تایپ شده و PDF در ۳۱۱ صفحه به دست خانوم مژده کیانی تنظیم شده است و شامل سرفصل های زیر می باشد:

• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
• ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
• ﻓﺮﺮﻫﻨﮓ
• ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻭﻧﻘﺶ
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺪﻥ ﻭﺷﺨﺼﻴﺖ
• ﮔﺮﻭﻫﻬﺎي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﻧﻬﺎﺩﻫﺎي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه
• ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺁﺁﻣﻴﺰ
• ﻃﺒﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺗﺤﺮﮎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭﺑﻮﻡ ﺷﻨﺎسی
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺮي
• ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﻲ
• ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﮋﺍﺩي ﻭﻗﻮﻣﻲ
•سازمان های ﺭﺳﻤﻲ
• ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ


مشخصات فایل
حجم (MB) ۶.۳۷
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس مبانی جامعه شناسی
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط