0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۳۷۴ ذخیره

کتاب ریچارد سوم

کتاب ریچارد سوم

این نمایشنامه داستان برآمدن و فروافتادن شاهی منفور را بازمیگوید. اما شکسپیر سیمای این مرد زشتصورت و زشتسیرت را چنان تصویر کرده که حضورش بر صحنه، همهی شخصیتهای دیگر را به محاق میبرد. این هیولای بیشفقت که درراه رسیدن به تاج‌وتخت انگلستان از هیچ دروغ و خدعه و جنایتی روی‌گردان نیست، باهوشی اهریمنی و نگاهی ژرف تا اعماق وجود قربانیانش نفوذ میکند و آز و شهوت این یک یا عقل سستپای دیگری را آماج خود میگیرد. از این روست که جملگی را بهآسانی میفریبد و سرانجام به نابودی میکشاند. اما فزونخواهی و غرور بیحدش سرانجام او را نیز قرین رسوایی و تباهی میکند.


مشخصات فایل
نویسنده ویلیام شکسپیر
مترجم رضا براهنی
صفحات ۲۲۰
حجم (MB) ۴.۹۴
نوع فایل pdf
قیمت ۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط