0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۷,۸۹۴ ذخیره

کتاب پیشگوئی ها و آخرالزمان

کتاب پیشگوئی ها و آخرالزمان

آغاز هزاره جدید، بحران های فراگیر در اقصا نقاط جهان و بن بست های حاصله از ناکار آمدی انواع ایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی، طی یک قرن اخیر، در حل و فصل معضلات بزرگ انسان معاصر، زمینه های مراجعه به آثاری را فراهم آورده که به اتکا دریافت های قدیسان، پیشگویان و طالع بینان سعی در عرضه تصویری از آینده جهان و سرنوشت انسان دارد.

پوشیده نیست که در میان اقوام مختلف، قوم یهود از دیرباز دستی گشاده در امر پیشگویی داشته و برای تحمیل خواسته های سیاسی و اقتصادی خود به ملل جهان، نهایت سوء استفاده را از آقار و اقوام پیشگویان به عمل آورده است وشاید از همین روست که بسیار از دولتمرادان و سیاستمداران جهان به ویژه آمریکا به تبع اغراض یهودیت صهیونیستی و پیشگویی های همانان، سعی درمحقق ساختن طرح ها و برنامه های خود در جهان و بویژه خاورمیانه داشته اند.

به همان سان که انتظار دستیابی به مدینه فاضله و وضعی بهتر و متفاوت با وضع موجود و گریز ا ناملایمات، از ابتدای خلقت یار قرین و رفیق دائمی انسان بوده و وعده فرارسیدن روزگار رهایی توسط انبیا، اولیا و حکما نیز این تمنا و انتظار رو قوت بخشیده، تلاش برای کسب آگاهی از امکان و زمان وقوع وعده رهایی و فصل بهار حقیقی نیز او را رها نساخته است.

اثر حاضر که محصول مطالعه و تحقیق جمعی از اندیشمندان مسلمان و آگاه معاصر در این باره است، سعی در بررسی و تفسیر موضوع «پیشگویی ها و آخرالزمان» و تبیین نحوه سوء استفاده غرب از آن دارد. برخی از سرفصل های این کتاب عبارتند از:
- جهان امروز و پیشگویی های آخرالزمان
- هزاره گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت
- نشانه هایی از پایان
- واقعه آرماگدون
- پیشگویی های نوستر آداموس
- زمزمه های ظهور
- سیمای کلی دوران ظهور
- غرب، سینما و آخرالزمان


مشخصات فایل
نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی، مجید شاه حسینی، حسن بلخاری و ...
صفحات ۱۸۸
حجم (MB) ۱۳.۷۹
نوع فایل pdf
قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط