0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۶,۵۵۶ ذخیره

کتاب فنون شاعری

کتاب فنون شاعری

کتاب نایاب “فنون شاعری” شامل دو مبحث تاریخچه شعر در ایران و عروض و قافیه و بدیع اثری از جعفر ثامنی می‌باشد که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی طبع و نشر یافته است.
… هنر و ادبیات که مظاهر تمدن و ترقی اقوام جهان است، با ارتقا سطح افکار ملت‌ها چون موجود زنده‌ای نمو پیدا کرده و به‌مرحله کمال نزدیک می‌شود. میزان پیشرفت هنر در میان اقوام بشر، گوناگون است، به همان که اندازه که هر ملتی رشد فکری پیدا کند، علایق خود را از مادیات می‌گسلد و به معنویات روی می‌آورد…

… شعر زبان احساسات و عواطف آدمی است. زبانی که در نخستین مرحله حیات، دست‌آویز نوع بشر شده است…

… ترجیع چیست؟ آن است که قصیده را بر چند قطعه تقسیم کنند همه در وزن متفق و در قافیه مختلف، و آن بیتی که در میان هر قطعه قرار می‌گیرد را ترجیع‌بند می‌نامند…

… هر قصیده‌ای که از حلیه نسیب خالی باشد، آن را محدود خوانند و مقتضب نیز گویند…


مشخصات فایل
نویسنده جعفر ثامنی
صفحات ۱۴۰
حجم (MB) ۱.۶۹
نوع فایل pdf
قیمت ۵,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط