✅ دانلود جزوه و نمونه سوال تحقیق در عملیات 2 |رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۷,۶۵۱ ذخیره

دانلود جزوه و نمونه سوال تحقیق در عملیات ۲

جزوه درس تحقیق در عملیات ۲ رشته حسابداری

فایل موجود شامل جزوه درس تحقیق در عملیات ۲ رشته حسابداری به همراه یک نمونه سوال + پاسخنامه است.
جزوه و نمونه سوال ها بصورت pdf می باشند که در یک فایل فشرده قرار دارند.

ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎﻥ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺴﺴﺘﻪ (ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺻﺤﻴﺢ)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﻒ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺣﻞ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

جزوه مزبور نوشته ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺒﺎﻍ و در ۱۶۶ صفحه تنظیم شده است و شامل سرفصل های زیر می باشد :

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ - ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻤﺎﺭ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﭘﻮﻳﺎ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ - ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﻒ


مشخصات فایل
حجم (MB) ۱.۸۵
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس تحقیق در عملیات ۲
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط