0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۶,۸۸۱ ذخیره

کتاب فلسفه اخلاق

کتاب فلسفه اخلاق

کتاب فلسفۀ اخلاق شامل مباحثى است که استاد مطهری و اسلام‌شناس عظیم‌الشأن در خلال آثار مختلف و گسترده خود دارد و مجموعه‌اى نفیس و مفید و مصداق یک کار موضوعى قابل قبول در آثار آن عالم ربانى است و البته به تأیید «شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهرى» نیز رسیده است.

مطالب این کتاب به صورتی‌است که در فصل «اخلاق کمونیستى» مفهوم تکامل از نظر مارکسیسم و نیز آزادى و مساوات از دیدگاه این مکتب طرح و نقد گردیده است. در فصل «مسئله خودى در اخلاق» انواع «خود» و «خودپرستى» (خود شخصى، خود خانوادگى و خود ملى) و نیز نحوه مبارزه با آنها بیان شده و فضایل اخلاقى از منظر مکتب اسلام مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل «معیار فعل اخلاقى» ضمن تعریف فعل طبیعى و فعل اخلاقى و تمیز نهادن بین آن دو، معیار فعل اخلاقى از نظر متفکران و فیلسوفان غربى طرح و بررسى گردیده است.

در بخش دوم کتاب فلسفه اخلاق سه سخنرانى استاد در همین موضوع تشکیل مى‌دهد که در زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف ایراد شده است. سخنرانى اول «معیار فعل اخلاقى» نام دارد که در اواخر حیات ایشان و در جمع طلاب علوم دینى قم ایراد شده است. تاریخ دقیق گفتار دوم این بخش یعنى «اخلاق کمونیستى مکتب اخلاقى راسل» مشخص نیست ولى آنچه مسلم است این گفتار نیز دراواخر حیات پربرکت آن متفکر شهید انجام گردیده است.

سخنرانى سوم تحت عنوان «مسئله خودى در اخلاق» در حدود سال ۱۳۳۹ شمسى در دانشسراى عالى تهران ایراد شده و البته نوار آن در دست نیست و تنظیم آن از روى متنى که در همان زمان از نوار استخراج شده و در اختیار استاد قرار گرفته صورت پذیرفته است. غیر از عنوان کلى کتاب (فلسفه اخلاق) و دو عنوان «اخلاق کمونیستى» و «مسئله خودى در اخلاق» بقیه عناوین گفتارها از تنظیم‌کننده مى‌باشد.


مشخصات فایل
نویسنده استاد شهید مرتضی مطهری
صفحات ۲۵۴
حجم (MB) ۳.۰۷
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط