✅دانلود جزوه و نمونه سوال پول و ارز بانکداری | رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۷,۴۲۵ ذخیره

دانلود جزوه و نمونه سوال پول و ارز بانکداری رشته حسابداری

جزوه درس پول و ارز بانکداری رشته حسابداری

فایل موجود شامل ۲ جزوه درس پول و ارز بانکداری رشته حسابداری به همراه دو نمونه سوال + پاسخنامه است.

جزوه اول شامل سرفصل های زیر می باشد :
فصل اول: پول
فصل دوم: انتقال وجوه
فصل سوم: سياست هاي پولي و ابزارهاي رن
فصل چهارم: بانكهاي تجاري و تحولات رن
فصل پنجم: نظريه تقاضای پول

جزوه دوم نیز بسیار خلاصه و مفید و کاربردی نوشته دکتر جمشید پژویان و در ۴۸ صفحه می باشد که نیازهای شما را برای هر آنچه که می خواهید در این درس در زمان کوتاهی برآورده خواهد کرد و شامل سرفصل های زیر می باشد:
ﻓﺼﻞ اول: ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻜﺪاري
ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ارزش ﭘﻮل
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮل
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻴﻨﺰ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟی
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ: ﺗﻮرم
ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ: ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ


مشخصات فایل
حجم (MB) ۳.۲۴
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس پول و ارز بانکداری
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط