✅ جزوه و نمونه سوال اقتصاد کلان 1 | رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۸,۱۴۴ ذخیره

جزوه اقتصاد کلان ۱ دانلود به همراه سه نمونه سوال با پاسخنامه

جزوه درس اقتصاد کلان ۱ رشته حسابداری

پکیج موجود شامل جزوه درس اقتصاد کلان ۱ رشته حسابداری ئر ۱۵۲ صفحه به همراه سه نمونه سوال + پاسخنامه است.

جزوه ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛـﻼﻥ (۱) ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺍﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﻛﻨـﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.


مشخصات فایل
حجم (MB) ۳.۱۷
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس اقتصاد کلان ۱
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط