0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۶,۵۸۹ ذخیره

کتاب ناپلئونی کوچک

کتاب ناپلئونی کوچک

این کتاب در واقع کتابی علیه شخص “شارل لوئی ناپلئون پناپارت” می باشد که در سال ۱۸۵۲ در فرانسه کودتا کرد و حکومت جمهوری را به دیکتاتوری تبدیل نمود. ناپلئونی کوچک مجموعه‌ ای است شامل سه اثر سیاسی ادبی اجتماعی از ویکتور هوگو که آنها را در دوران تبعید ۱۹ساله در زمان ناپلئون سوم سروده یا تالیف کرده است .بخش اول کتاب ترجمه و تلخیصی است از نوشته “آندره مورا ” درباره زندگی و آثار ویکتور هوگو .در بخش دوم ترجمه کتاب “ناپلئونی کوچک ” به چاپ رسیده که نوشته ‌ای سیاسی هجوآمیز است.

ویکتور هوگو در این نوشته، ناپلئون را به باد انتقاد گرفته کینه ‌اش را از او و کودتا ابراز می‌دارد . او از این که رئیس جمهور، به‌ رغم سوگندش آزادی مطبوعات را از میان برد و مجلس را منحل کرد بسیار به خشم آمد و با گروهی از جمهوری خواهان دست به مبارزه زد. شب نامه‌هایی در میان مردم پاریس پخش کرد .به همین سبب حکم بازداشتش صادر شد و ناگزیر با لباس کارگری به بلژیک گریخت .

و دوران تبعیدش این گونه از سال ۱۸۵۱آغاز شد و تا سال ۱۸۷۰، نزدیک نوزده سال به طول انجامید.

در بخش سوم ترجمه کتاب “سال‌های رنج “آمده است .

این کتاب حدیث رنج ‌های هوگو در تبعید و اثری ادبی است شامل نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و سروده‌های او درباره تبعید و تبعیدیان. بخش چهارم نیز در بردارنده ترجمه دیوان هجوآمیز سیاسی “کیفرها”، مجموعه‌ای از سروده‌های ویکتور هوگو است .اشعار این دفتر نیز برای مبارزه بر ضد غصب سلطنت سروده شده و از طنز شدید و القای روح والای انسانیت و تنوع موضوع و سبک برخوردار است .


مشخصات فایل
نویسنده ویکتور هوگو
مترجم ناصر ایراندوست
صفحات ۱۵۹
حجم (MB) ۱.۹۲
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط