دانلود جزوه و نمونه سوال حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری

۳۶۵۲

۰

۰

جزوه حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری

دانلود جزوه و نمونه سوال حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری

سلام دوست عزیز
پکیجی که به همراه همکاران تیم ۱۹ کتاب آماده کرده ایم، یکی از کامل ترین پکیج های موجود در اینترنت می باشد که می توانید از سایت۱۹ketab.ir خریداری و دانلود نمایید.

پکیج موجود شامل جزوه درس حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری به همراه یک نمونه سوال + پاسخنامه است.
جزوه و نمونه سوال ها بصورت pdf می باشند که در یک فایل فشرده قرار دارند.

ﻫـﺪف از درس ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘـﻲ (۲) آﺷﻨــﺎ ﺳﺎﺧﺘـﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ
ﻣﺸﺘﺮك ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ – ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳـﻮد اﺳﺖ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ (۲) ﺑﻪ ارزش۳ واﺣـﺪ از دروس ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ درس ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘی ۱ ﺑﻪ ارزش ۳ واﺣـﺪاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
اﻳﻦ درس ﭘﻴﺶ ﻧﻴـﺎز درس ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘـﻲ (۳)ﻣﺠـﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﺷﺸﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ.

جزوه مزبور به صورت تایپی و PDF در ۲۸۱ صفحه توسط دکتر سید حسن صالح نژاد تنظیم شده است و نیازهای شما را برای هر آنچه که می خواهید در این درس برآورده خواهد کرد.این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد :

۱. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
۲. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺸﺘﺮك
۳. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۴. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۵. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺬﺑﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
۶. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ– ﺣﺠﻢ- ﺳﻮد

با پرداخت تنها ۹۰۰۰ تومان شما به مجموعه ای از جزوات و نمونه سوال به صورت یکجا دست پیدا خواهید کرد و نیاز به جست و جو در سایت های مختلف را نخواهید داشت.

در صورت بروز مشکل پس از فرآیند خرید و عدم موفقیت در دانلود فایل خریداری شده لطفا با شماره پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

امید است که پکیج مزبور ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه و ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻈﺮ شما کاربران گرامی سایت ۱۹ketab.ir واﻗﻊ ﮔﺮدد.

نوع فایل rar
پایه تحصیلی|رشته حسابداری
درس حسابداری صنعتی ۲
حجم(MB) ۲.۸۹
قیمت ۹,۰۰۰ تومان

خرید و دانلـــــود (۹,۰۰۰ تومان)

خرید و دانلـــــود (۹,۰۰۰ تومان)

نظرات کاربران

 • تا کنون نظری درباره این محصول ثبت نشده است!


تازه ترین های ۱۹کتاب

 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۳۰
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۳۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۹
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۹ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۸
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۸ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۷
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۷ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۶
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۶ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۵
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۵ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۳
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۳ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۲
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۲ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۱
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز موسیقی ۲۱ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۰
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۲۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۹
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۹ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۸
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۸ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۷
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۷ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۶
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۶ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۵
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۵ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۴
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۴ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۳
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۳ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۲
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۲ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۱
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۱ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۰
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۹
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز ۹ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱
  تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲ لایه باز ۱ ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز وان یکاد ۸
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز وان یکاد ۸ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز وان یکاد ۷
  تقویم دیواری سال ۱۴۰۲ لایه باز وان یکاد ۷ ۱۸,۰۰۰ تومان
 • مشاهده همه
خریـــــــــد و دانلود