0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۶,۷۹۶ ذخیره

کتاب آشنایی با حافظ

کتاب آشنایی با حافظ

زنده یاد "محمدعلی جمال زاده "این نوشتار را که در یازده فصل فراهم آورده مباحثی است در احوال و اشعار حافظ که با استناد گوناگون به دیوان حافظ تحریر شده است .باب اول کتاب بحثی است درباره "رندی حافظ "که در پی آن فهرست اشعار مورد نظر درج می گردد .در باب دوم، اشعار حافظ با موضوع "درد دل و وصف الحال "دسته بندی شده و در کنار آن گاه توضیحی مختصر آورده شده است . باب سوم نیز متضمن اشعاری از حافظ است که با عنوان "دین و آیین و دعا و قرآن "تدوین شده است .باب پنجم، شامل اشعار گسترده ای از حافظ است که با موضوع "اشاراتی به کلیات حکمت و عرفان و معرفت "جمع آمده است .باب ششم تدوین اشعاری است با موضوع "پند و اندرز، دلالت و ارشاد ."ابواب بعدی نیز با این موضوعات تدوین گردیده است" :حافظ از خود و شعر خود سخن می گوید"، "مبارزه حافظ با ریا و سالوس و زرق و تدلیس"، "شراب و میگساری"، "حافظ در شیراز و در غربت و در ناکامی و عسرت"، "حافظ و قصیده مداحی ."در انتهای کتاب، نوشته ای از "ایرج افشار "در باب احوال و آثار "محمدعلی جمال زاده " و متعاقب آن چندنامه و سند به چاپ رسیده است .


مشخصات فایل
نویسنده سید محمدعلی جمالزاده
صفحات ۲۱۹
حجم (MB) ۲.۶
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط