0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۸۵۲ ذخیره

نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی

تعبير نافرماني مدني براي اولين بار از سوي هنري ديويد ثرو
در مقاله اي به همين نام بكار برده شد. اين مقاله در آمريكاي قرن ۱۹ نوشته شد.
براي درك بهتر اين مفهوم لزوما مي بايد "زير متن" پيدايش آن را بررسيد.
تاريخ آمريكا هر چند كوتاه، اما داراي نقاط روشن و تاريكي است كه جز با آگاهي دقيق از آن نمي توان مدعي شناخت بخش مهمي از تاريخ
فرهنگي غرب بود. آمريكا بخش مهمي از فرهنگ فعلي غرب را توليد نموده است و لذا بدون شناخت عناصر تاثيرگذار آن نيز، قادر به شناخت
عوامل موثر بر تحركات عمده ي بشر امروزي نمي توان شد.
نظر به اينكه نا فرماني مدني يكي از عناصر تاثيرگذار بر تاريخ معاصر فرهنگ آمريكا و جنبش حقوق مدني در آن كشور مي باشد و به تبع آن
بقيه ي نقاط جهان معاصر، آن را بعنوان شيوه اي براي تحركات اجتماعي مطرح ساخته اند و با توجه به نو بودن اين مفهوم در گفتمان غالب
ايرانيان اهل انديشه، ضرورت دارد كه با آشنايي وگفتگوي بيشتر در مورد آن، مانع از خلط مفاهيم شده و نيز آشنايي كم واسطه اي با بنيان
هاي فرهنگ ساز ساير ملل فراهم گردد.


مشخصات فایل
نویسنده هنری دیوید ثورو
مترجم غلامعلی کشانی
صفحات ۵۷
حجم (MB) ۰.۷
نوع فایل pdf
قیمت ۴,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط