0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۶,۲۰۵ ذخیره

کتاب نسل کشی ارامنه

کتاب نسل کشی ارامنه

آنچه شما مشاهده خواهيد کرد مربوط به وقایعی است که از اواسط قرن نوزدهم تا ١٩٢٣ در امپراطوری ترکيه عثمانی در قبال ملت ارمنی به وقوع پيوست که تاکنون با واکنش مناسب جهانی روبرو نگشته و حتی برای عموم ایرانيان کمتر مطرح گردیده و مورد نقد قرار گرفته است. سعی ما بر این بوده که وقایع آن دوران را به نحوی مختصر و گویا بيان کنيم . چرا که اگر بخواهيم به تفصيل وارد جزئيات این قتل عام که در حقيقت نژادکشی یک ملت بود، شویم، شاید صدها کتاب نيز برای منعکس کردن آن حوادث کافی نباشد.


مشخصات فایل
نویسنده آ. الله وردی
صفحات ۶۲
حجم (MB) ۱.۰۴
نوع فایل pdf
قیمت ۳,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط