0
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۷۱۶ ذخیره

کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم

کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم

کتاب نایاب “المعجم فی آثار ملوک العجم” تالیف شرف‌الدین فضل‌الله حسینی قزوینی از مورخان سده هفتم هجری می‌باشد.

کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم بازنویسی تاریخی اساطیری ایران از دوره پیشدادیان و کیانیان تا پایان دوره ساسانیان می‌باشد. مولف، این کتاب را بر پایه آثار و اطلاعات باقیمانده ایرانیان تا دوره مغول به رشته تحریر درآورده است.
مطالعه کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم را به دانشجویان و پژوهش‌گران تاریخ اساطیری ایران و تاریخ ایران باستان پیشنهاد می‌کنیم.


مشخصات فایل
نویسنده ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
صفحات ۳۵۴
حجم (MB) ۳.۳۳
نوع فایل pdf
قیمت ۶,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط