✅ دانلود کاجزوه اصول حسابداری 1 | رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۷,۶۷۲ ذخیره

دانلود جزوه و نمونه سوال اصول حسابداری ۱

جزوه درس اصول حسابداری ۱ رشته حسابداری

پکیج موجود شامل جزوه درس اصول حسابداری ۱ رشته حسابداری به همراه سه نمونه سوال + پاسخنامه است.
جزوه و نمونه سوال ها بصورت pdf می باشند که در یک فایل فشرده قرار دارند.
جزوه ای که دانلود خواهید کرد ﺗﺎﻟﻳﻑ ﻋﺑﺩﺍﻟﮑﺭﻳﻡ ﻣﻘﺩﻡ و ﻋﻠﯽ ﺷﻔﻳﻊ ﺯﺍﺩﻩ می باشد. ﺍﻳﻥ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻧﻳﻣﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺭﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ، ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺩﻭﻟﺗﯽ ،ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﻳﺷﻭﺩ و شامل سرفصل های زیر می باشد:
ﻓصل اول : ﮐلیات
ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ :: ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ تحلیل ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺻﻝ سوم : ثبت رویدادهای مالی
ﻓﺻﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﺑﺳﻁ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی
ﻓﺻﻝ ﭘﻧﺟﻡ :: ﺗﮑﻣﻳﻝ ﭼﺭﺧﻪ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی
ﻓﺻﻝ ﺷﺷﻡ : ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻣﻭﺳﺳﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ
ﻓﺻﻝ ﻫﻔﺗﻡ : ﺗﻬﻳﻪ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺭگ
ﻓﺻﻝ ﻫﺷﺗﻡ :: ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻬﺎی ﻣﻭﺍﺩ ﻭﮐﺎﻻ
ﻓﺻﻝ ﻧﻬﻡ : ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺍﺳﻧﺎﺩ ﺗﺟﺎﺭی
فصل دهم : اصلاح اشتباهات


مشخصات فایل
حجم (MB) ۵.۰۶
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس اصول حسابداری ۱
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط