دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری

دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری
جزوات‌دانشگاهی
علوم تربیتی
درس سنجش واندازه گیری
دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری
دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری
× دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری
دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری
  • مشخصات کلی
  • توضیحات
  • نظرات کاربران
عنوان دانلود جزوه و نمونه سوال سنجش و اندازه گیری خریــــــــد و دانلود
نوع فایل rar
پایه تحصیلی|رشته علوم تربیتی
عنوان درس درس سنجش واندازه گیری
حجم فایل دانلودی ۴.۰۸ مگابایت
قیمت ۹,۰۰۰ تومان
فایل موجود شامل جزوه درس سنجش و اندازه گیری رشته علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی به همراه سه نمونه سوال + پاسخنامه است.
جزوه و نمونه سوال ها بصورت pdf می باشند که در یک فایل فشرده قرار دارند.
  • تا کنون نظری درباره این محصول ثبت نشده است!

خریــــــــد و دانلود (۹,۰۰۰ تومان)

فایل های مرتبط
سایر فایل های مرتبط
× دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش بزرگسالان
دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش بزرگسالان
× دانلود جزوه و نمونه سوال اختلالات یادگیری
دانلود جزوه و نمونه سوال اختلالات یادگیری
× دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه
دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه
× دانلود جزوه و نمونه سوال روان سنجی
دانلود جزوه و نمونه سوال روان سنجی
× دانلود جزوه و نمونه سوال روانشناسی اجتماعی
دانلود جزوه و نمونه سوال روانشناسی اجتماعی
× دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی
دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی
× دانلود جزوه و نمونه سوال روانشناسی تربیتی
دانلود جزوه و نمونه سوال روانشناسی تربیتی
× دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش هنر
دانلود جزوه و نمونه سوال آموزش هنر
× دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
× دانلود جزوه و نمونه سوال اصول مدیریت آموزشی
دانلود جزوه و نمونه سوال اصول مدیریت آموزشی
× دانلود جزوه و نمونه سوال روان شناسی یادگیری
دانلود جزوه و نمونه سوال روان شناسی یادگیری
× دانلود جزوه و نمونه سوال اصول و مبانی آموزش و پرورش
دانلود جزوه و نمونه سوال اصول و مبانی آموزش و پرورش
× دانلود جزوه و نمونه سوال اقتصاد آموزش و پرورش
دانلود جزوه و نمونه سوال اقتصاد آموزش و پرورش
× دانلود جزوه و نمونه سوال بهداشت عمومی
دانلود جزوه و نمونه سوال بهداشت عمومی
× دانلود جزوه و نمونه سوال کلیات فلسفه
دانلود جزوه و نمونه سوال کلیات فلسفه
× دانلود جزوه و نمونه سوال بهداشت مدارس
دانلود جزوه و نمونه سوال بهداشت مدارس
× دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی جامعه شناسی
دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی جامعه شناسی
× دانلود جزوه و نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
دانلود جزوه و نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
× دانلود جزوه و نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش
دانلود جزوه و نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش
× دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر
دانلود جزوه و نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر
× دانلود جزوه و نمونه سوال روابط انسانی در سازمان های آموزشی
دانلود جزوه و نمونه سوال روابط انسانی در سازمان های آموزشی
× دانلود جزوه و نمونه سوال متون زبان خارجه
دانلود جزوه و نمونه سوال متون زبان خارجه
× دانلود جزوه و نمونه سوال روان شناسی شخصیت
دانلود جزوه و نمونه سوال روان شناسی شخصیت
× دانلود جزوه و نمونه سوال روش ها و فنون تدریس
دانلود جزوه و نمونه سوال روش ها و فنون تدریس
× دانلود جزوه و نمونه سوال روش های ارزیابی
دانلود جزوه و نمونه سوال روش های ارزیابی
× دانلود جزوه و نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش
دانلود جزوه و نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش
× دانلود جزوه و نمونه سوال مدیریت اسلامی
دانلود جزوه و نمونه سوال مدیریت اسلامی
× دانلود جزوه و نمونه سوال مدیریت عمومی
دانلود جزوه و نمونه سوال مدیریت عمومی
× دانلود جزوه و نمونه سوال برنامه ریزی آموزشی و درسی
دانلود جزوه و نمونه سوال برنامه ریزی آموزشی و درسی
× دانلود جزوه و نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی
دانلود جزوه و نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی
× دانلود جزوه و نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی
دانلود جزوه و نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی